אודותינו

אודות "מוסדות מתן תורה"
מוסדות "מתן תורה" הוקמו למען הרבות כבוד שמים ולזיכוי הרבים.

המוסדות מפעילים רשת שיעורי תורה ברחבי הארץ.
ישיבת "פלא יועץ" לאברכים מצטיינים.
קרן צדקה וחסד וחלוקות למשפחות לחגים.
ההדרת ספרי קדמונים והוצאת ספרים באיכות וברמה גבוהה.
מידי שבת בשבתו, ומידי מועד במועדו יוצאים לאור גליונות מרתקים בענינא דיומא בהלכה ובאגדה, הגליונות "דבר תורה לשלחן שבת" וגליון "ימי קודש", נקראים בשקיקה על ידי מאות ואלפים, השותים בצמא דברי אלקים חיים.
ועוד היד נטויה בעזרת ה' ובישועתו.